أم كلثوم – Umm Kulthum – Egyptian singer

Fatima Ibrahim as-Sayyid al-BiltagiAVAILABLE EVERYWHERE : STREAM / DOWNLOAD : https://backl.ink/137756782

SUBSCRIBE to PalmTherapy and ACTIVATE the 🔔 to be sure not to miss our latest tracks :
-http://palmtherapysounds.com/ -https://www.instagram.com/palmtherapysounds/
-https://www.facebook.com/Palmtherapysounds -https://soundcloud.com/palmtherapysounds
-https://www.youtube.com/palmtherapysounds -https://twitter.com/PalmTherapy
-https://www.mixcloud.com/palmtherapysounds/
-https://open.spotify.com/user/cvq8iexyq7cxix8rt2xewwrmc?si=acQ4r1cnQbq4rvuY6YELLg

PALMTHERAPYSOUNDS, THE BRAND : Grab your PalmTShirt, Hoodie :
https://teespring.com/fr/stores/palmtherapysounds

BOOKING DJS :
-https://www.palmtherapysounds.com
-palmtherapy10@gmail.com

PALMTHERAPYEVENTS :
https://www.facebook.com/pg/Palmtherapysounds/events/

FOLLOW Recham :
-https://www.facebook.com/Rechamh
-https://soundcloud.com/rechamh
-https://www.instagram.com/rechamh/

PHOTO :
Young Amazigh Moroccan Girl. .

source
oum kalthoum , Recham – Silent /STAY HOME & ENJOY/
4.95 , AVAILABLE EVERYWHERE : STREAM / DOWNLOAD : https://backl.ink/137756782

SUBSCRIBE to PalmTherapy and ACTIVATE the 🔔 to be sure not to miss our latest tracks :
-http://palmtherapysounds.com/ -https://www.instagram.com/palmtherapysounds/
-https://www.facebook.com/Palmtherapysounds -https://soundcloud.com/palmtherapysounds
-https://www.youtube.com/palmtherapysounds -https://twitter.com/PalmTherapy
-https://www.mixcloud.com/palmtherapysounds/
-https://open.spotify.com/user/cvq8iexyq7cxix8rt2xewwrmc?si=acQ4r1cnQbq4rvuY6YELLg

PALMTHERAPYSOUNDS, THE BRAND : Grab your PalmTShirt, Hoodie :
https://teespring.com/fr/stores/palmtherapysounds

BOOKING DJS :
-https://www.palmtherapysounds.com
-palmtherapy10@gmail.com

PALMTHERAPYEVENTS :
https://www.facebook.com/pg/Palmtherapysounds/events/

FOLLOW Recham :
-https://www.facebook.com/Rechamh
-https://soundcloud.com/rechamh
-https://www.instagram.com/rechamh/

PHOTO :
Young Amazigh Moroccan Girl. . , 1585335610 , 2020-03-27 19:00:10 , 2:53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *