أم كلثوم – Umm Kulthum – Egyptian singer

Fatima Ibrahim as-Sayyid al-Biltagiتعلم عزف
شعبان عبد الرحيم
انا بكره اسرائيل
شعبي مصري .

source
oum kalthoum , تعلم عزف لحن شعبان عبد الرحيم الوحيد انا بكره اسرائيل
4.69 , تعلم عزف
شعبان عبد الرحيم
انا بكره اسرائيل
شعبي مصري . , 1586282166 , 2020-04-07 17:56:06 , 1:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *